Συλλογές
Τίτλος Η πρώτη εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων στην ΕΛ.ΤΑ: case study
Δημιουργός Κοσμά, Στέλλα
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 72σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Λέξη κλειδί Λογιστική
Χρηματοοικονομική διαχείριση
Ταχυδρομική υπηρεσία
Ημερομηνία έκδοσης 08-2006