Συλλογές
Τίτλος Αποτελεσματικές αγορές - φαινόμενο Ιανουαρίου και Δευτέρας στο χρηματιστήριο αξιών Αθηνών
Δημιουργός Αποστόλου, Ηλιάνα
Συντελεστής Σπύρου, Σ.
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 49σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Λέξη κλειδί Αγορά
Χρηματοοικονομική διαχείριση
Λογιστική
Χρηματιστήριο αξιών
Ημερομηνία έκδοσης 09-2006