Συλλογές
Τίτλος Ο ανταγωνισμός στον Ελληνικό και Τούρκικο τραπεζικό κλάδο: εφαρμογή της μεθοδολογίας Panzar-Rosse
Εναλλακτικός τίτλος Competition in the Greek and Turkish banking industry: an application of the Panzar-Rosse methodology
Δημιουργός Παναγιωτοπούλου, Αθηνά
Συντελεστής Σταϊκούρας, Χρήστος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 79p.
Γλώσσα en
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Λέξη κλειδί Τουρκία
Ελλάδα
Λογιστική
Τράπεζα
Ανταγωνισμός
Ημερομηνία έκδοσης 09-2006