Συλλογές
Τίτλος Προσδιοριστικοί παράγοντες της μερισματικής πολιτικής των ελληνικών εταιρειών
Δημιουργός Αντωνίου, Παναγιώτης
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 71σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Λέξη κλειδί Κεφαλαιουχική εταιρία
Μετοχή
Οικονομικό υπόδειγμα
Ημερομηνία έκδοσης 10-2006