Συλλογές
Τίτλος Θεωρία ανάλυσης χαρτοφυλακίου
Εναλλακτικός τίτλος σύγκριση του υποδείγματος ενός παράγοντα με το υπόδειγμα πολλών παραγόντων
Δημιουργός Κανατσούλη, Πηνελόπη
Συντελεστής Κατσουλάκος, Ιωάννης
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 78σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Επενδύσεις
Εγγύηση των επενδύσεων
Εισόδημα επένδυσης
Κανόνες επενδύσεων
Χρηματιστική αγορά
Τιμές αξιών
Χρηματιστήριο αξιών
Χρηματιστηριακή αξία
Χρηματοοικονομική κατάσταση
Οικονομική ανάλυση
Χρηματοπιστωτικές στατιστικές
Οικονομικό υπόδειγμα
Ημερομηνία έκδοσης 01-2001