Συλλογές
Τίτλος Τα υποδείγματα παλινδρόμησης Logit-Probit στη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου των τραπεζών
Δημιουργός Κρόμπα, Μαρία-Αφροδίτη
Συντελεστής Σαπουντζόγλου, Γεράσιμος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 107σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Πιστωτικό ίδρυμα
Τράπεζα
Χρηματοπιστωτική πολιτική
Πίστη
Ημερομηνία έκδοσης 01-2008