Συλλογές
Τίτλος Στρατηγική εμπορική πολιτική
Δημιουργός Ρυσοβά, Αννούλα
Συντελεστής Γάτσιος, Κωνσταντίνος
Βέττας, Νικόλαος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 183σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Εμπορική πολιτική
Ανταγωνισμός
Ολιγοπώλιο
Οικονομικό υπόδειγμα
Αγορά
Δασμοί
Ημερομηνία έκδοσης 01-2007