Συλλογές
Τίτλος Εταιρική κοινωνική ευθύνη: θεωρία, διεθνείς πρακτικές και εφαμογή στις ελληνικές επιχειρήσεις
Δημιουργός Σαπουνά, Θεδοσία
Συντελεστής Κατσουλάκος, Ιωάννης
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 173σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Δικαιώματα του ανθρώπου
Επιχείρηση
Ελλάδα
Διοίκηση επιχειρήσεων
Ασφάλεια στην εργασία
Ημερομηνία έκδοσης 01-2005