Συλλογές
Τίτλος Εμπόδια εισόδου και διαφοροποίηση προϊόντων
Δημιουργός Λάτση, Γεωργία
Συντελεστής Γάτσιος, Κωνσταντίνος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 129σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Ανταγωνισμός
Επιχείρηση
Πρόσβαση στην αγορά
Πολιτική της επιχείρησης
Περιορισμός του ανταγωνισμού
Δραστηριότητα της επιχείρησης
Ημερομηνία έκδοσης 01-2005