Συλλογές
Τίτλος A survey in choice theory under uncertainty
Δημιουργός Κράλης, Μιχάλης
Συντελεστής Βέττας, Νικόλαος
Κατσουλάκος, Ιωάννης
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 108p.
Γλώσσα en
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Risk
Theory
Uncertainty
Ημερομηνία έκδοσης 01-2005