Συλλογές
Τίτλος Ελεγχος αποτελεσματικότητας συναλλαγματικών αγορών
Δημιουργός Σωτηροπούλου, Κλεονίκη
Συντελεστής Φιλιππόπουλος, Απόστολος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Τζαβαλής, Ηλίας
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 101σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στην Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική
Λέξη κλειδί Αγορά συναλλάγματος
Διεθνές νόμισμα
Συναλλαγματική ισοτιμία
Προθεσμιακή αγορά
Ημερομηνία έκδοσης 01-2005