Συλλογές
Τίτλος Θεωρία στρατηγικής εμπορικής πολιτικής
Δημιουργός Δεμέστιχα, Αγγελική
Συντελεστής Γάτσιος, Κωνσταντίνος
Κατσουλάκος, Ιωάννης
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 120σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Διεθνές εμπόριο
Εμπορική πολιτική
Παρέμβαση στην αγορά
Ανταγωνισμός
Μονοπώλιο
Ολιγοπώλιο
Ημερομηνία έκδοσης 01-2005