Συλλογές
Τίτλος Το υπόδειγμα τιμολόγησης περιουσιακών στοιχείων (CAPM) και εφαρμογή του στα τραπεζικά ιδρύματα
Δημιουργός Σωτηροπούλου, Ιωάννα
Συντελεστής Σαπουντζόγλου, Γεράσιμος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 114σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Χρηματοοικονομική διαχείριση
Τιμολόγηση
Τράπεζα
Τραπεζικό σύστημα
Πλούτος
Λογιστική
Οικονομία
Ημερομηνία έκδοσης 01-2008