Συλλογές
Τίτλος Ρυθμιστική πολιτική στις τηλεπικοινωνίες
Εναλλακτικός τίτλος το πρόβλημα της τιμολόγησης πρόσβασης
Δημιουργός Καγιάς, Βασίλειος
Συντελεστής Κατσουλάκος, Ιωάννης
Γάτσιος, Κωνσταντίνος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 102σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Τηλεπικοινωνία
Τιμολόγηση
Ανταγωνισμός
Πολιτική της επικοινωνίας
Οικονομικό υπόδειγμα
Ασύρματη τηλεπικοινωνία
Ηνωμένο Βασίλειο
Ελλάδα
Ημερομηνία έκδοσης 01-2007