Συλλογές
Τίτλος Χρηματαγορές & οικονομική ανάπτυξη
Εναλλακτικός τίτλος μια εμπειρική διερεύνηση
Δημιουργός Μαραγκάκη, Σοφία Δ.
Συντελεστής Τσιώνας, Ευθύμιος Γ.
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 159σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Χρηματαγορά
Χρηματοοικονομική κατάσταση
Αποταμίευση
Οικονομική ανάπτυξη
Ημερομηνία έκδοσης 12-2003