Συλλογές
Τίτλος Θεωρία παραγώγων προϊόντων και εμπειρική ανάλυση του ΧΠΑ
Δημιουργός Διψάκη, Χριστιάνα
Συντελεστής Κατσουλάκος, Ιωάννης
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 88σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Διαμόρφωση τιμών χρηματιστηριακών τίτλων
Χρηματιστική αγορά
Χρηματιστηριακή αξία
Χρηματιστήριο αξιών
Κινητές αξίες
Οικονομικός δείκτης
Κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου
Παραγωγικό αγαθό
Ημερομηνία έκδοσης 12-2001