Συλλογές
Τίτλος Ι.Κ.Α. ισόβειο καθεστώς αβεβαιότητας
Δημιουργός Γαλανοπούλου, Ισμήνη Ι.
Συντελεστής Ζυμπίδης, Α.
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 128σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ με κατεύθυνση "Στατιστικές Μέθοδοι στη Διαχείριση Ασφαλιστικών Οργανισμών" (part time)
Λέξη κλειδί Ασφαλιστικός κλάδος
Ασφάλιση ανεργίας
Ασφάλιση ατυχημάτων
Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
Εισφορά κοινωνικής ασφαλίσεως
Ασφάλεια γήρατος
Οικογενειακές παροχές
Ίδρυμα
Κοινωνική ασφάλιση
Ημερομηνία έκδοσης 11-2006