Συλλογές
Τίτλος Συγχωνεύσεις και εξαγορές στην Ελλάδα
Δημιουργός Καστάνη, Ηρώ
Συντελεστής Τσαγκαράκης, Νικόλαος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 118σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωαμτική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Συγχώνευση επιχειρήσεων
Θεσμική δομή
Ανώνυμη εταιρία
Ελλάδα
Ημερομηνία έκδοσης 01-2008