Συλλογές
Τίτλος Αποτίμηση του κινδύνου της αγοράς μέσω των μέτρων κινδύνου σ, VAR και CVAR και υπολογισμός βέλτιστου χαρτοφυλακίου
Δημιουργός Πεκλάρη, Θεοδώρα
Συντελεστής Αρβανίτης, Στυλιανός
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 118σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Αγορά
Χρηματοοικονομική διαχείριση
Τράπεζα
Λογιστική
Οικονομία
Πλούτος
Ημερομηνία έκδοσης 01-2008