Συλλογές
Τίτλος Το υπόδειγμα τιμολόγησης περιουσιακών στοιχείων και η αμφισβήτηση του
Εναλλακτικός τίτλος εμπειρική διερεύνηση στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά
Δημιουργός Κόκκινου, Ελεονώρα Θ.
Συντελεστής Λελεδάκης, Γεώργιος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 183σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στην Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική
Λέξη κλειδί Εισόδημα επένδυσης
Πλούτος
Επενδύσεις
Επιχείρηση
Τιμολόγηση
Οικονομικό υπόδειγμα
Κεφαλαιαγορά
Μετοχή
Χρηματιστήριο αξιών
Τιμές αξιών
Χρηματιστική αγορά
Ημερομηνία έκδοσης 01-2004