Συλλογές
Τίτλος Τινά περί καταχρήσεως δικαιώματος
Εναλλακτικός τίτλος (ο κοινωνικός ή οικονομικός σκοπός)
Δημιουργός Μαντζούφας, Γεώργιος Α.
Εκδότης Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 89-110
6.805.8 KB
Γλώσσα el
Κάλυψη 1959-1960
Ημερομηνία έκδοσης [1960]
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών