Συλλογές
Τίτλος Η σημασία της επιλογής συστήματος συναλλαγματικής ισοτιμίας για τις υπό ένταξη χώρες στην Ευρωπαϊκή Ενωση
Δημιουργός Γεωργιοπούλου, Αλεξάνδρα
Συντελεστής Πουρναράκης, Ευθύμιος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 107σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Κυμαινόμενη ισοτιμία
Κίνηση κεφαλαίων
Χρηματοοικονομική κατάσταση
Νομισματική πολιτική
Ευρωπαϊκή χρηματαγορά
Τιμή συναλλάγματος
Συναλλαγματική ισοτιμία
Χρηματαγορά
Δημοσιονομική πολιτική
Ευρωπαϊκή Ενωση
Χώρες ΕΚ
Προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα
Ημερομηνία έκδοσης 01-2003