Συλλογές
Τίτλος Παράγοντες που επηρεάζουν την είσοδο των πολυεθνικών επιχειρήσεων σε νέες αγορές
Εναλλακτικός τίτλος η περίπτωση των εξαγορών στην Ελλάδα
Δημιουργός Μπέλση, Ελένη
Συντελεστής Παπαναστασίου, Μαρίνα
Λουρή, Ελένη
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 138σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Βιομηχανική ανάπτυξη
Αγορά
Εργατικό δυναμικό
Διεθνής επένδυση
Δραστηριότητα της επιχείρησης
Πολυεθνική επιχείρηση
Μισθός
Μεταφορά τεχνολογίας
Εισαγωγές
Εξαγωγές
Ισοζύγιο πληρωμών
Συγχώνευση επιχειρήσεων
Ημερομηνία έκδοσης 06-1999