Συλλογές
Τίτλος Δομή, ανταγωνιστική συμπεριφορά και επιδόσεις του ελληνικού τραπεζικού συστήματος
Δημιουργός Γκέλα, Βασιλική Κ.
Συντελεστής Τσετσέκος, Γεώργιος
Ανδρικόπουλος, Ανδρέας
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 78σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Τραπεζικό σύστημα
Πιστωτικό ίδρυμα
Χρηματοπιστωτικός οργανισμός
Κεντρική τράπεζα
Ελλάδα
Ανταγωνισμός
Πολιτική του ανταγωνισμού
Τεχνολογία
Χρηματοοικονομική κατάσταση
Δανειοδότηση
Οικονομική και νομισματική ένωση
Ημερομηνία έκδοσης 01-1999