Συλλογές
Τίτλος Εφαρμογές των υποδειγμάτων ARCH στο χρηματιστήριο Αθηνών
Δημιουργός Βαφόπουλος, Μιχάλης
Συντελεστής Δημελή, Σοφία
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 117σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Χρηματοοικονομική κατάσταση
Χρηματιστική αγορά
Χρηματικές συναλλαγές
Χρηματιστήριο αξιών
Οικονομετρία
Οικονομική ανάλυση
Οικονομικό υπόδειγμα
Τράπεζα
Στατιστική μέθοδος
Ελλάδα
Ημερομηνία έκδοσης 12-1997