Συλλογές
Τίτλος Βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης : search engine optimization
Δημιουργός Τσαγαλά, Ευρύκλεια
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
Δουκίδης, Γ.
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 139σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί Internet
Διάδοση πληροφοριών
Αλγόριθμοι
Εφαρμοσμένη πληροφορική
Λογισμικό
Τουρισμός
Ημερομηνία έκδοσης 02-2007