Συλλογές
Τίτλος Παγκόσμιες πόλεις - Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών - Τεχνική ανάλυση μετοχής (Duty Free Shops) - Σύνταξη μελέτης εκτίμησης
Δημιουργός Παπαδημητρίου, Δήμητρα Επ.
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής
Πανάς, Επαμεινώνδας
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 279σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part-time) με κατεύθυνση "Στατιστικές Μέθοδοι στην Κτηματαγορά"
Λέξη κλειδί Ποιότητα ζωής
Αερογραμμή
Ανταγωνιστικότητα
Αεροσκάφος
Γεωργραφία
Δίκτυο μεταφορών
Βραζιλία
Πόλη
Πολυεθνική επιχείρηση
Μετοχή
Αφορολόγητη πώληση
Ημερομηνία έκδοσης 01-2007