Συλλογές
Τίτλος Υποστήριξη ιχνηλασιμότητας με RFID σε εφοδιαστική αλυσίδα φρέσκων προϊόντων : ανάλυση απαιτήσεων και αξιολόγηση συγκεκριμένης μελέτης περίπτωσης
Δημιουργός Τζιόβα, Παναγιώτα
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
Δουκίδης, Γ.
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 184σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί Σχεδιασμός συστημάτων
Ψάρι
Ιχθυοπαραγωγή
Ελεγχος παραγωγής
Ποιότητα του προϊόντος
Πληροφόρηση του καταναλωτή
Προστασία του καταναλωτή
Ημερομηνία έκδοσης 02-2006