Συλλογές
Τίτλος Συσχέτιση αξιοπιστίας και ελέγχου λογισμικού
Δημιουργός Τζαβάρας, Αθανάσιος Ι.
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
Μαλεύρης, Νικόλαος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 113σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί Εφαρμοσμένη πληροφορική
Πληροφορική
Λογισμικό
Λειτουργικό σύστημα
Σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων
Ημερομηνία έκδοσης 01-1998