Συλλογές
Τίτλος Η σημασία της επιμόρφωσης στην πληροφορική σε δημόσιους οργανισμούς : η περίπτωση της στατιστικής υπηρεσίας της Ελλάδος
Δημιουργός Βασίλα, Στέλλα
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
Μηλιώτης, Παναγιώτης
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 195σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί Επαγγελματική αναπροσαρμογή
Σύστημα πληροφόρησης
Κατάρτιση των εργαζομένων
Σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων
Λειτουργικό σύστημα
Εφαρμοσμένη πληροφορική
Λογισμικό
Πληροφορική
Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης
Δημόσια υπηρεσία
Εκσυγχρονισμός επιχείρησης
Ημερομηνία έκδοσης 01-1998