Συλλογές
Τίτλος Το διάγραμμα των εκθετικά σταθμισμένων κινητών μέσων
Δημιουργός Ατσαρού, Κωνσταντίνα Νικολάου
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής
Ψαράκης, Στυλιανός
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 101σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part-time)
Λέξη κλειδί Στατιστικά μαθηματικά
Ανάλυση πληροφοριών
Στατιστική μέθοδος
Επεξεργασία δεδομένων
Στατιστική
Ημερομηνία έκδοσης 06-2003