Συλλογές
Τίτλος Αυτόματη επέκταση επερώτησης με χρήση ιεραρχικού θησαυρού
Δημιουργός Βασιλείου, Παναγιώτα
Συντελεστής Βαζιργιάννης, Μιχαήλ
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 71σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Λέξη κλειδί Θησαυρός
Συλλογή δεδομένων
Λογισμικό
Εφαρμοσμένη πληροφορική
Ημερομηνία έκδοσης 06-2007