Συλλογές
Τίτλος Υπηρεσίες δημιουργίας αντιγράφων σε συστήματα ομότιμων κόμβων
Δημιουργός Μπαφαλούκας, Θεόδωρος
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
Αποστολόπουλος, Θεόδωρος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 181σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί Δίκτυο πληροφορικής
Κατανομή της εργασίας
Εξοπλισμός πληροφορικής
Σχεδιασμός συστημάτων
Αποθήκευση δεδομένων
Ημερομηνία έκδοσης 02-2006