Συλλογές
Τίτλος Επιχειρηματικό σχέδιο μικρομεσαίας επιχείρησης
Δημιουργός Καραμανώλη, Αναστασία Στ.
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής
Ζαζάνης, Μ.
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 66σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part-time) με κατεύθυνση "Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Αποφάσεων"
Λέξη κλειδί Εταιρεία
Οικονομικός Προγραμματισμός
Ισολογισμός
Πρατήριο
Βενζίνη
Επιχείρηση
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Μετοχή
Στατιστική
Ημερομηνία έκδοσης 06-2007