Συλλογές
Τίτλος Επαυξάνοντας τις μαθησιακές δυνατότητες ατόμων και ομάδων εργασίας σε έναν οργανισμό μέσω τεχνολογίας : από interactive case studies σε δυναμικά συστήματα μάθησης
Δημιουργός Ζαχαριάς, Παναγιώτης
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
Δουκίδης, Γ.
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 119σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί Επεξεργασία πληροφοριών
Ηλεκτρονικός εξοπλισμός
Internet
Δίκτυο πληροφόρησης
Νέες τεχνολογίες
Εφαρμοσμένη πληροφορική
Εκπαιδευτικό υλικό
Σύστημα πληροφόρησης
Τεχνολογία των πληροφοριών
Οργανοδιοικητική
Απόκτηση γνώσεων
Επίπεδο εκπαίδευσης
Διάδοση πληροφοριών
Επαγγελματική εκπαίδευση
Εκπαίδευση
Ημερομηνία έκδοσης 02-2000