Συλλογές
Τίτλος Σχεδιασμός, αρχιτεκτονική και ανάπτυξη πρωτοτύπου intelligent agent ειδοποίησης, σε περιβάλλοντα που χαρακτηρίζονται από μαζική παραγωγή πληροφορίας
Δημιουργός Θεοδωρόπουλος, Βασίλης
Συντελεστής Δαρζέντας, Ι.
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 103σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί Πληροφορική
Εφαρμοσμένη πληροφορική
Σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων
Τεχνητή νοημοσύνη
Διαβίβαση δεδομένων
Σχεδιασμός συστημάτων
Ανάλυση συστημάτων
Σύστημα επικοινωνίας
Internet
Ημερομηνία έκδοσης 01-1998