Συλλογές
Τίτλος Η Αθήνησιν Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
Εναλλακτικός τίτλος Αναγόρευσις
Εκδότης Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
Τύπος Image
Φυσική περιγραφή σ. 63
186.2 KB
Γλώσσα el
Κάλυψη 1956-1957
Ημερομηνία έκδοσης [1957]
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών