Συλλογές
Τίτλος Προσαρμογή κεντροειδών για κατηγοριοποίηση κειμένων
Δημιουργός Γκανόγιαννης, Ανέστης
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
Καλαμπούκης, Θεόδωρος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 122σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί Ταξινόμηση
Πληροφορική
Επεξεργασία κειμένων
Λογισμικό
Ημερομηνία έκδοσης 06-2005