Συλλογές
Τίτλος Μελέτη του Proxy Cashe και των πολιτικών αντικατάστασης εγγράφων
Δημιουργός Μπουρδάκου, Ευδοκία
Συντελεστής Αποστολόπουλος, Θεόδωρος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 124σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί Οργανοδιοικητική τεχνική
Σύστημα διοικητικής πληροφόρησης
Ανάλυση κόστους-ωφέλειας
Αποθήκευση δεδομένων
Επεξεργασία δεδομένων
Χρήστης της πληροφορίας
Ανάλυση πληροφοριών
Εφαρμοσμένη πληροφορική
Δειγματοληψία
Στατιστική έρευνα
Ημερομηνία έκδοσης 02-2000