Συλλογές
Τίτλος Μεταγραφή XPath ερωτήσεων με τη χρήση όψεων
Δημιουργός Αραβογλιάδης, Παντελής
Συντελεστής Βασσάλος, Βασίλειος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 77p.
Γλώσσα en
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Λέξη κλειδί Information networks
Ημερομηνία έκδοσης 06-2007