Συλλογές
Τίτλος Evaluation of the interpreter based systems used in smart cards
Εναλλακτικός τίτλος Αποτίμηση των μεταγλωττιζόμενων συστημάτων που χρησιμοποιούνται στις έξυπνες κάρτες
Δημιουργός Καρατάσος, Θεόδωρος
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
Γιακουμάκης, Εμμανουήλ
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 196σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί Βιομηχανία πληροφορικής
Επιστήμη των πληροφοριών
Εφαρμοσμένη πληροφορική
Μέσο καταγραφής πληροφοριών
Λογισμικό
Κάρτα επέκτασης
Αποθήκευση δεδομένων
Σχεδιασμός συστημάτων
Ανάλυση συστημάτων
Σύστημα πληροφόρησης
Σύστημα πληροφορικής
Ημερομηνία έκδοσης 02-2002