Συλλογές
Τίτλος Στατιστική ανάλυση της βαθμολογίας των μαθητών της Γ΄Λυκείου, για τα Ενιαία Λύκεια του νομού Αργολίδας, τη σχολική περίοδο 2001-2002
Δημιουργός Τερζόπουλος, Χρήστος Χαρ.
Συντελεστής Πανάρετος, Ι.
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 338σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part-time)
Λέξη κλειδί Ιδιωτική εκπαίδευση
Επεξεργασία δεδομένων
Εκπαιδευτικό ίδρυμα
Αστική ζώνη
Σχολική επίδοση
Στατιστική έρευνα
Στατιστική μέθοδος
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Ελλάδα περιφέρειες
Στατιστική
Ημερομηνία έκδοσης 07-2003