Συλλογές
Τίτλος Υλοποίηση πολιτικών ασφάλειας σε περιβάλλον CORBA
Δημιουργός Τσούμας, Βασίλης
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
Αποστολόπουλος, Θεόδωρος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 136σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί Πληροφόρηση
Δίκτυο πληροφόρησης
Ηλεκτρονικός υπολογιστής
Λογισμικό
Λειτουργικό σύστημα
Δίκτυο πληροφορικής
Γλώσσα προγραμματισμού
Προστασία δεδομένων
Σύστημα πληροφορικής
Σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων
Ημερομηνία έκδοσης 03-1999