Συλλογές
Τίτλος Ημιδομημένα έγγραφα στο Web : γλώσσες, προσεγγίσεις, ειδικές περιπτώσεις
Δημιουργός Πετράκη, Ευαγγελία
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
Βαζιργιάννης, Μιχαήλ
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 160σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί Λειτουργικό σύστημα
Λογισμικό
Επεξεργασία δεδομένων
Γλώσσα
Αρχείο
Πληροφόρηση
Μέσο καταγραφής πληροφοριών
Σύστημα πληροφόρησης
Πληροφορική
Ημερομηνία έκδοσης 02-1999