Συλλογές
Τίτλος Αρχιτεκτονικές και επιχειρηματικά πρότυπα για δίκτυα οπτικών ινών συγκυριαρχίας πελατών
Δημιουργός Δερπάνης, Δημήτριος Β.
Συντελεστής Κουρκουμπέτης, Κώστας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 110σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί Πληροφορική
Δίκτυο πληροφορικής
Οργανοδιοικητική
Τηλεπικοινωνιακό υλικό
Σύστημα επικοινωνίας
Ασύρματη τηλεπικοινωνία
Σύστημα πληροφόρησης
Πρόσβαση στην πληροφορία
Χρήστης της πληροφορίας
Επαγγελματικοί κλάδοι της πληροφορικής
Εφαρμοσμένη πληροφορική
Μικροηλεκτρονική
Ημερομηνία έκδοσης 02-2003