Συλλογές
Τίτλος Μοντελοποίηση ανάκτησης Δέλτα
Δημιουργός Λουκής, Λευτέρης
Συντελεστής Γιακουμάκης, Εμμανουήλ
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 74σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί Σύστημα πληροφορικής
Δίκτυο πληροφορικής
Λογισμικό
Λειτουργικό σύστημα
Σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων
Διαβίβαση δεδομένων
Δίκτυο διαβίβασης
Internet
Χρήστης της πληροφορίας
Ημερομηνία έκδοσης 12-2000