Συλλογές
Τίτλος Σχεδίαση και ανάπτυξη υπηρεσίας μετρήσεων της χρήσης τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών
Δημιουργός Τζίμα, Σταυρούλα
Συντελεστής Αποστολόπουλος, Θεόδωρος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 177σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί Τηλεπικοινωνία
Σχεδιασμός συστημάτων
Σύστημα πληροφόρησης
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Επεξεργασία δεδομένων
Αποθήκευση δεδομένων
Συλλογή δεδομένων
Σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων
Δίκτυο πληροφόρησης
Σύστημα επικοινωνίας
Δίκτυο διαβίβασης
Ημερομηνία έκδοσης 02-2000