Συλλογές
Τίτλος Μετάδοση ψηφιακού video σε συστήματα video-on-demand με αλληλεπίδραση
Δημιουργός Χριστοπούλου, Ελένη
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
Αποστολόπουλος, Θεόδωρος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 173σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξη κλειδί Χρήστης της πληροφορίας
Αποθήκευση δεδομένων
Δίκτυο πληροφορικής
Ηλεκτρονικός εξοπλισμός
Σχεδιασμός συστημάτων
Τηλεπικοινωνία
Σύστημα επικοινωνίας
Σύστημα πληροφορικής
Δίκτυο διαβίβασης
Διαβίβαση δεδομένων
Τηλεόραση
Τηλέφωνο
Αμφίδρομο δίκτυο
Δορυφορική επικοινωνία
Διαμεθοριακή ροή δεδομένων
Διπλωματική εργασία
Ημερομηνία έκδοσης 01-2000