Συλλογές
Τίτλος Δείκτες ικανότητας
Δημιουργός Γκορτζής, Κωνσταντίνος Γεωργίου
Συντελεστής Ψαράκης, Στυλιανός
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 138σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part time)
Λέξη κλειδί Παραγωγικότητα
Ποιότητα προϊόντος
Οικονομική στατιστική
Στατιστική
Παραγωγική ικανότητα
Έλεγχος ποιότητας
Ποιοτικές προδιαγραφές
Οικονομικός δείκτης
Ημερομηνία έκδοσης 01-2002