Συλλογές
Τίτλος Σύγχρονες μέθοδοι και εργαλεία στην εκτιμητική της κτηματαγοράς
Δημιουργός Φιλιππακοπούλου, Μαρία Α.
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής
Πανάς, Ε.
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 143σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part time) με κατεύθυνση "Στατιστικές Μέθοδοι στην Κτηματαγορά"
Λέξη κλειδί Μετοχή
Στατιστική
Ακίνητη περιουσία
Νέες τεχνολογίες
Κτηματικη αγορά
Τράπεζα
Ημερομηνία έκδοσης 09-2006